ĐỒNG HỒ ĐIỆN

_Công tơ điện 1 pha

_mã hiệu: LS142

_Tiêu chuẩn: IEC 62053

_Điện áp định danh: 1Pha - 220V

_Dòng điện: 3(6)A biến dòng

_Dòng điện: 5(20)A; 5(40)A

Cấp độ chính xác 1 hoặc 2

Bộ lọc
  • Bơm dongyin
  • Price

Sidebar Subcategories Sidebar Subcategories

Sidebar Subcategories